En närmare titt på sparandet och finansmarknaden – Del 1

Tack vare mitt stora intresse för siffror och matematik, valde jag att inrikta mig på ekonomi när det kom till gymnasiet och den linje man skulle gå, också efter rekommendationer från lärare jag haft i högstadiet. Sagt och gjort så blev det tre års ekonomisk utbildning följt av en universitetsutbildning. Trots alla år i skolbänken så har mitt intresse för siffror aldrig svalnat, och med denna utbildning bakom mig har jag haft turen att landa riktigt roliga och i mina ögon meningsfulla arbeten. Ett av dem handlade om sparrådgivning till bankkunder, där jag upplyste och rekommenderade olika sparformer för kunderna, vad som ansågs som låg- och högrisk sparande, vad dom borde fokusera på när det gällde de viktiga pensionssparandet men också vad som gällde kring aktier, räntebärande instrument, derivat, valuta, fondmarknaden, strategier, riskdiversifiering, nyhetskällor som delar med sig av viktig finansiell information, grundläggande regler om hur man bör läsa analyser, tillsammans med mina personliga värderingar och erfarenheter, som tillsammans gav kunden en förståelse över hur allt fungerade och då med hjälp av detta förhoppningsvis underlätta det för dem att fatta bra och rätt beslut.

More