Hur man kalkylerar risker och profit

Risker och profit är något som man bör analysera inom alla företag. Vilka risker finns det och vilken vinst kan man förvänta sig att göra? Det finns otroligt mycket att läsa inom området för den som vill gå in på djupet. När ett företag startar finns det alltid risker att ta hänsyn till. Till och börja med kan en av riskerna vara att nå ut till rätt kunder och segment. Hur gör man för att vända denna risk till något positivt och istället få en bra profit tillbaka? Börja med att sprida ordet om att ni finns och se till att de som är nöjd med tjänsten eller produkten rekommenderar det vidare.

En annan sak som kan vara en stor risk är miljöarbetet. Idag är miljön konstant i strålkastarljuset och man pratar mycket om allt från hur och var en produkt tillverkas till hur den når slutkunden. Genom att använda unga människor i utsatta länder kan man göra en större profit på kort sikt, men hur kommer konsumenterna att reagera när de får reda på all information? Är det då kanske en mindre risk att producera lokalt även om det på kort sikt ger en sämre profit? Då kommer informationen sprida sig att man har fokus på lokalproducerat och människor får chansen att välja ett bättre alternativ helt enkelt.

analysera dina konkurrenter

Risker och profit är viktigt att hålla uppdaterade inom ett företag. När exempelvis en ny konkurrent dyker upp på marknaden bör man göra en analys av situationen och se över hur det kan tänkas att påverka det egna företaget. Vad kan företaget göra för att minska risken och fortsätta ha en bra profit egentligen? Kan man locka till sig trogna kunder genom en återkommande rabatt eller liknande? En liten rabatt kan på kort sikt ge en försämrad förtjänst men om det gör att kunderna fortsätter återkomma och inte går över till konkurrenterna så blir det över tid en vinst.

Ta hjälp med en SWOT-analys

En SWOT-analys är något alla företag bör ha. S står för strength som betyder styrka, W står för weaknesses som betyder svagheter, O står för opportunities som betyder möjligheter och T står för threats som betyder hot. Det är helt enkelt en fördjupning av analysen med risker och profit. Man går ordentligt in på djupet och vänder på varje möjlighet att minimera misstag och se till att företaget gör rätt beslut. Har man aldrig tidigare gjort något liknande kan det vara en god idé att ta hjälp av en ekonomiskt kunnig person som är van att göra dessa typer av analyser. Det är något som företaget sedan kan ha och utgå ifrån och hela tiden återkomma till när det gäller att ta ett nytt strategiskt beslut.

Kom ihåg att hålla dessa dokument levande då det hela tiden sker förändringar vilket är viktigt att ta hänsyn till. Låter man en SWOT-analys förfalla tillräckligt så kommer man behöva göra om hela arbetet istället för att bara uppdatera den löpande. Lär er mer om SWOT-analyser och hjälp företaget växa.

Inlägg skapade 24

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen