Guidning och förslag del 1

Inledningsvis i denna serie skrev jag om hur jag tänkte titta närmare på sparande av olika slag, pension och verktyg tillhörande detta samt komma med rekommendationer ellre vägledning inom dessa ämnen, inte råd, då det ska ses som en introduktionen till dessa ämnen inte som en vägkarta över hur ni ska agera eller gå till väga, bara ger er lite mer kött på benen inför era beslut.

Vad betyder företagsvärdering

När det gäller begreppet företagsvärdering så är det betydligt lättare att förstå ämnen och innehållet om man sitter med någon form av ekonomisk utbildning, gärna inom redovisning.  På så sätt kan man lättare förstå vad alla siffror och begrepp innebär, men dock inget måste. Ett företags värdering kretsar mycket kring de rapporter som skickas ut och marknadens förväntningar kring dessa rapporter, om företaget lyckats nå de nivåer som marknaden förväntat sig. En kvartalsrapport, som precis som det låter, skickas ut varje kvartal och ger oss då en inblick i hur företaget presterat under det senaste kvartalet och värdet på företaget avgörs då om denna prestation är i linje med, bättre eller sämre än vad marknaden förväntat sig.

Begrepp att fokusera på

Det finns speciella begrepp eller nyckeltal som man bör fokusera på när man tittar på rapporter. Bland dessa har jag nu valt att lista några härnedan.

Price per Earning ration – Price per earnings ratio eller p/e som det också förkortas, är helt enkelt hur företagets aktiepris står i förhållande till den faktiska vinst som företaget har per aktie för stunden men också och betydligt viktigare, den förväntade vinsten per aktie.

Uträkningen av denna förväntade vinst, är långt ifrån en enkel process och kräver en enorm kunskap och insikt i företagets affärer. Bankerna gör ofta egna analyser av företagen som de senare delar med sig av till sina kunder och därefter kan man då fatta beslut och se företagets utveckling när det gäller dess värde, om det förväntade värdet är på upp- eller nedgång.

Aktieutdelning – Är det belopp som aktieägaren erhåller per ägd aktie. Det kan också röra sig om en förväntad aktieutdelning i samband med diskussioner om hur man tror att aktien kommer att agera under året. Som aktieägare eller potentiell aktieägare, som står inför valet av att köpa en specifik aktie, fokuserar på nyckeltal gällandes främst nuvarande aktieutdelning, dess historik och framför allt hur marknaden ser på aktiens utveckling i framtiden. Från mitt perspektiv så hade jag gärnat sett att en utdelning istället tas bort och att dessa pengar återinvesteras i företaget för framtiden och därmed förhoppningsvis ökade vinster. Ett perfekt exempel på några som gör just detta är företaget Probi där man gått ut med att vinsten hålls inne med syfte att satsa på framtiden och dess utveckling, däribland nya produkter. Resultatet av detta blev mottaget positivt av marknaden och som följd ökade aktiens värde med lite över en procent vilket kortfattat kanske inte ses som direkt anmärkningsvärt, men slå istället ut det över två tredjedelar av årets dagar och vi får då något som motsvarar en årsränta, då blir detta belopp något helt annat!

 

Inlägg skapade 24

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen