En närmare titt på sparandet och finansmarknaden – Del 6

Efter att ha gått igenom vad fonder är, hur dom fungerar, vad man bör tänka på och för- respektive nackdelen med att vara en aktiv och passiv fondsparare samt fördelen med at dela upp sitt sparande i flera olika poster, för att minimera risken man utsätter sitt sparande för samtidigt som det ger en möjligheten att placera majoriteten i en lågriskfond som bara tickar på men också chansen att ta en portion av återstående kapital och investera i en högriskfond där den potentiella avkastningen kan vara riktigt lockande. Ni bör dock, som sagt, vara medvetna om att hög risk också innebär att det finns en chans att ni förlorar delar eller hela ert investerade kapital om fonden inte är lyckosam.

Med allt detta avklarat tänkte jag nu gå igenom vilka olika typer av fonder som existerar idag och vad dessa begrepp innebär. Vi har aktie-, bland-, ränte-, hedge-, private equity-, fond-i-fond, etiska-, lands-, och branschfonder.

  • Aktiefonder: En fond med hög avgift och är till största del helt och hållet investerad i olika aktier
  • Blandfonder: Hög avgift men lägre jämfört med aktiefonder. Precis som namnet antyder så består denna fond av en blandning av olika saker, oftast aktier och andra räntebärande instrument.
  • Räntefonder: Relativt låg avgift och som namnet antyder så består denna fond av räntebärande instrument, både långa och korta.
  • Hedgefonder: Hög avgift. Väldigt aktiv fond som fokuserar på avkastning oberoende positiv eller negativa marknadstrender. Ett uttryck som ofta förknippas med väldigt framgångsrika och förmögna förvaltare i USA.
  • Private equity: Investeringar i nya och unga företag som ännu inte listats på någon marknad. Då företagen är relativt nya är det svårt att få en korrekt värdering men historiskt sett så har dessa typer av investeringar varit väldigt lyckosamma och gett hög till väldigt hög avkastning. Men då är också risken betydligt högre jämfört med andra typer av fonder.
  • Fond-i-fond: Låg avgift. Detta begrepp innebär att man betalar en förvaltare som är duktig på sitt jobb och som regelbundet väljer lönsamma fonder. Nackdelen här är att förvaltaren kan arbeta för fonden som han investerar i, och har därför ett personligt intresse, som inte nödvändigtvis resulterar i så hög avkastning som man hoppats.
  • Etiska fonder: Låga avgifter. Som namnet säger så sker alla investeringar i vad som kan ses som etiskt försvarbart. Förvaltaren har ett antal regler och bestämmelser som denne måste följa när det gäller handeln.
  • Landsfonder: Här är förvaltarens val begränsat till specifika länder runtom i världen och ni bestämmer vilken typ av landsfond ni vill ha, således vilket land som förvaltaren endast får handla från.
  • Branschfonder: Identisk som landsfonder men istället för specifika länder så får förvaltaren här endast investera i fonder från en viss bransch, exempelvis olja, läkemedel eller andra produkter.

Avkastningsmått

Nästa fråga är hur man egentligen vet om en förvaltare är bättre än någon annan och hur man mäter deras avkastning. Detta sker i regel mot ett standardvärde eller riktvärde som fondens värde ställs mot. Sen finns det två typer av sätt att räkna detta på, genom så kallat sammanvägt index eller förvaltarens absoluta avkastning. Jag kommer inte gå in mer i detalj på detta, då det kommer att bli allt för invecklat och på tok för mycket uttryck som inte alla kanske känner till så det skulle bara skapa fler frågor än ge svar.

Inlägg skapade 24

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen