En närmare titt på sparandet och finansmarknaden – Del 2

Här kommer nästa del i serien där jag tittar närmandet på finansmarknaden och de olika sparformer som finns, utöver det traditionella sparkontot. Visst, ett sparkonto ger dig en regelbunden och stabil, årlig avkastning. Nackdelen är att avkastningen med denna sparform är väldigt låg, så önskar ni se mer rörelse på ert sparkapital då bör ni hitta fatt i något som ger dig mer ”bang for the buck” som man säger i USA.

Tack vare mitt stora intresse för siffror och matematik, valde jag att inrikta mig på ekonomi när det kom till gymnasiet och den linje man skulle gå, också efter rekommendationer från lärare jag haft i högstadiet. Sagt och gjort så blev det tre års ekonomisk utbildning följt av en universitetsutbildning. Trots alla år i skolbänken så har mitt intresse för siffror aldrig svalnat, snarare tvärtom, det har bara ökat speciellt då jag vet att jag kan hjälpa andra som inte haft möjligheten att skaffa sig en liknande utbildning eller som saknar kunskaper, erfarenhet och kännedom för att fatta sunda beslut när det gäller ens ekonomi och sparande, framför allt långsiktigt sparande. Vi vet alla hur dåligt dagens pensionärer har det så om vi inte vill sitta i samma båt, då finns det bara en sak att göra, se om sitt eget hus och utnyttja de valmöjligheter som finns. Att göra som president Ronald Reagan en gång gjorde, kunde han inte något om ämnet, då såg han till att han hade personer i sin omgivning som var experter och som kunde agera rådgivare åt honom, precis som jag gör idag och både här och i mitt arbete.

Räntebärande instrument

I första delen skrev jag väldigt förenklat om aktier och aktiehandel, nu kommer något som ofta kallas för aktiens motsats, räntebärande instrument eller obligationer som den vanligaste typen men dock inte den enda!  Allt från statsobligationer till börshandlade företagsobligationer är något som Nordea erbjuder sina kunder i vad de kallar ett bevis, ett paket involverande dessa element. Detta är en produkt som ni verkligen bör ta en närmare titt på om ni håller på att se över ert sparande. Först ut tar jag en närmare titt på statsobligationer.

Statsobligationer

Statsobligationer när något som staten ger ut med syfte att låna upp enorma belopp, oftast i sin egen valuta men även i utländska valutor, dock inte lika vanligt. Det går ut på att privatpersoner lånar ut sina pengar till staten eller företaget i utbyte mot den lägsta ränta de kan acceptera för lånet. Personer skickar in sitt erbjudande till den som är ute efter lånet, med uppgifter om hur mycket det kan låna ut och vad deras lägsta ränta är, därefter blir det som en omvänd form av auktion, där personerna som erbjudit lägsta ränta i retur för sitt lån får affären godkänd. Det som gör att detta kallas en obligation är att lånet i regel sträcker sig under en längre period på minst ett år men inte ovanligt att det sträcker sig över tio år, i vissa extrema fall till och med upp till 30 eller 50 år. När jag skriver ”sträcker” betyder det att individen inte kan hämta igen sina pengar förrän löptiden på dessa obligationer gått ut först då kan man lösa in obligationerna igen. Är staten ute efter ett kortare lån, där låneperioden är under ett år, då kallas detta för statsskuldväxlar. Fördelen med att göra dessa typer av affärer är att staten ofta anses ha högst kreditvärdighet och att affären därför har en väldigt låg risk vilket i sin tur gör att personerna som lånar ut, erbjuder en låg ränta för besväret.

Inlägg skapade 24

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen