En närmare titt på sparandet och finansmarknaden – Del 1

Tack vare mitt stora intresse för siffror och matematik, valde jag att inrikta mig på ekonomi när det kom till gymnasiet och den linje man skulle gå, också efter rekommendationer från lärare jag haft i högstadiet. Sagt och gjort så blev det tre års ekonomisk utbildning följt av en universitetsutbildning. Trots alla år i skolbänken så har mitt intresse för siffror aldrig svalnat, och med denna utbildning bakom mig har jag haft turen att landa riktigt roliga och i mina ögon meningsfulla arbeten. Ett av dem handlade om sparrådgivning till bankkunder, där jag upplyste och rekommenderade olika sparformer för kunderna, vad som ansågs som låg- och högrisk sparande, vad dom borde fokusera på när det gällde de viktiga pensionssparandet men också vad som gällde kring aktier, räntebärande instrument, derivat, valuta, fondmarknaden, strategier, riskdiversifiering, nyhetskällor som delar med sig av viktig finansiell information, grundläggande regler om hur man bör läsa analyser, tillsammans med mina personliga värderingar och erfarenheter, som tillsammans gav kunden en förståelse över hur allt fungerade och då med hjälp av detta förhoppningsvis underlätta det för dem att fatta bra och rätt beslut.

Sparkonto

Det absolut vanligaste sparsättet bland svenskar är ett sparande direkt till ett sparkonto, där pengarna står och samlar ränta. Jag vill minnas att det skrevs en artikel i Dagens industri som handlade om svenskarnas sparrutiner och där författaren påstod att vi svenskar har massiva 1,6 miljarder kronor innestående på sparkonton. Anledningen till att så många väljer denna sparform är på grund av den låga eller icke befintliga risken med att ha pengarna inneståendes där. Men när vi pratar om räntan och förmånerna så är dom låga eller nästintill obefintliga. Du kan få mellan 0,15 till 0,5 procent i ränta och detta hos någon av de fyra storbankerna som finns i Sverige, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank, Nordea och Handelsbanken (SHB). Då risken är obefintlig är således också förtjänsten väldigt marginell. Använder ni ett sparkonto, då rekommenderar vi varmt att du handlar runt och kollar vad de olika bankerna kan erbjuda dig för sparränta. Det kanske inte kan verka så mycket där och då men lägger du ihop allt, över en längre period, då blir det en ordentlig skillnad i slutändan.

Aktier

Näst ut har vi aktiehandel och att investera i olika aktier. Fördelarna med detta är att det ger dig en högre avkastning där du med lite tur kan få en riktigt hög avkastning, men då medföljer det också risker. Investerar ni i aktier då ersätts den ränta ni får från ett sparkonto med en utdelning på dina aktier, något som företagen gör en gång per år, normalt sett. Det börjar dock bli allt vanligare med utdelningar halvårs- och kvartalsvis. Fördelarna har ni nu förstått men inte nackdelarna, då handel med aktier medför ökade risker. Du kan ha oturen att se aktien sjunka till under de pris ni betalade per aktie, vilket då gör att om in säljer ert innehav, då skulle ni gå med förlust. Funderar ni på att investera läs då på och kontrollera vilka aktier du vill investera i. Om du vill gå efter en lågrisk- eller en högriskaktie. Ju högre risken är desto högre kan också avkastningen bli. Går ni på denna linje, satsa då aldrig mer än vad ni skulle kunna ha råd att förlora då denna risk mer än väl finns där.

Inlägg skapade 24

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen